e-szkoleniakursybhp.pl
są marką CKUBHP AU Spider

szkolenia BHP w internecieFirma i szkolenia bhp

Nasze porofesjonalne Szkolenia BHP i P.Poż., oraz usługi z tej dziedziny realizujemy od 1998 r. Wiele początkujacych firm używa tego słowa " profesjonalne" w ramach chwytów marketingowych. Pewnie zastanawiacie się co znaczy profesjonalne ?? Dla nas sformułowanie to oznacza , iż działamy zgodnie z prawem, wieloletnią wiedzą fachową, a przede wszystkim w oparciu o doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w dziedzinie BHP. Tego doświadczenia nie mają często inni. Działamy na mocy prawa oświatowego, w oparciu o przepisy szkoleniowe BHP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , oraz stosowne przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej - zgodnie z wytycznymi kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – sprawdź.

Szkolenia realizujemy we wszystkich dopuszczalnych, w przepisach , formach, trybach i zakresie.

Już od wielu lat, w oparciu o obowiązujące przepisy MPiPS, można szkolić pracowników z zakresu BHP w formule samokształcenia kierowanego, które pozwala na uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP na podstawie materiałów przekazywanych przez organizatora bezpośrednio, jak też przy pomocy poczty @ czy Internetu ( on line) przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne dla wykładowców dziedziny BHP.

Szkolenia prowadzimy w tej formie, zapewniając jednocześnie, konsultacje z osobami spełniającymi wymagania wykładowców. Nie sprzedajemy tzw. szkoleń on-line oraz w formuje e-learningu, w sposób uproszczony i zmasowany, gdyż te formy nie są prawnie dopuszczalne dla szkolenia zawodowego, jakim jest obszar BHP. Z formuły e-learningu, można korzystać, lecz z istotnymi ograniczeniami. Z kształcenia typu on-line , bez udziału bezpośredniego kwalifikowanego wykładowcy dziedziny BHP, absolutnie nie wolno. Takie szkolenia nie są ważne, jeśli odbyły się one dla pozoru, chociaż mogło by się wydawać, że przy odpowiednim, wykorzystaniu powszechnie dostępnych obecnie aplikacji on-line. Informacje na ten temat i inne znajdziesz na naszych blogach i FanPage z Facebooka

Przepisy MEN w roku 2006 , wprowadziły do naszego obiegu prawnego formę kształcenia na odległość. TZW szkolenia on-line oraz w e-learning to jej znacznie uproszczone i „skrzywione” merytorycznie formy, które mogą być jedynie działaniami towarzyszącymi technice i metodyce szkoleń i udoskonaleń warsztatów zawodowych , a nie formą bezpośrednią kursów i kursów zawodowych. Powszechność tego zjawiska i łamania prawa, w zakresie szkoleń BHP, jest nagminna i niestety tolerowana, lecz do czasu konieczności weryfikacji. Ta generuje się wówczas, jak dochodzi do nieszczęścia i takie szkolenia są uznawane przez stosowne organy, jako nieważne, jeżeli nie znajdowały faktycznego pokrycia w procedurze firmy szkoleniowej upoważnionej do takich realizacji np. poprzez prawo oświatowe..

Nasza organizacja szkoleniowa zapewnia prawidłowość procesów kształcenia zawodowego ( BHP) w formach pozaszkolnych.

Obowiązkowe szkolenia BHP, oraz inne doskonalenia zawodowe z dziedziny BHP i P.POŻ., realizujemy sprawnie i szybko przez platformę cyfrową on-line lub przy pomocy prezentacji szkoleniowych udostępnianych w chmurze cyfrowej ( dysk Google, Dropbox,https://bluecloud.pro ). Szkolenia realizujemy też na życzenie przy pomocy Google Meet, Zumi, Microsoft Teams. Formę i terminy realizacji każdorazowo uzgadniamy indywidualnie ze zleceniodawcami oraz bezpośrednio samymi uczestnikami jeśli jest taka potrzeba i wola zleceniodawcy (pracodawcy) .

Nasz statut, placówki oświatowej, pozwala na realizację szkoleń systemem ścieżki indywidualnej, dlatego też chętni nie czekają na uruchomienie cykli szkoleniowych uzależnionych od liczby uczestników.

Praktycznie okresowe szkolenie BHP pracodawcy można ukończyć w ciągu jednego weekendu, a szkolenie BHP dla kierujących pracownikami trwa max. 3 dni.

Świadczymy też specjalne usługi szkoleniowe BHP limitowane terminem wskazanym przez uczestnika szkolenia. W naszym skrypcie aktualizacji na tej stronie www przekazujemy biezace informacjie na ten temat.

Zakres materiału udostępnianego uczestnikom szkoleń został tak dobrany, aby przypomnieli sobie, ugruntowali i zapamiętali podstawowe zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekazane na nośnikach elektronicznych materiały zawierają też wiele wzorów i dokumentów pomocnych w samodzielnym prowadzeniu firmy i realizowaniu zadań BHP.

W przeciwieństwie do innych firm szkoleniowych, materiały dydaktyczne każdorazowo kompilujemy, stosownie do grupy docelowej uczestników oraz branży zlecającego szkolenia.

Po szkoleniu pracowników na szczeblu kierowników i indywidualnym szkoleniu pracodawcy, zapewniamy przez okres 5 lat darmowy serwis konsultacyjny i doradczy.

Forma oferowanych szkoleń zapewnia wymierne oszczędności związane z poświęcaniem na szkolenie przez jego uczestników takiej ilości czasu, który nie powoduje zakłóceń w procesie pracy a pracodawcy pozwala na ukończenie szkolenia w dowolnym czasie bez uwzględniania normatywów dobowych (8 godzin), dni wolnych oraz świąt. Dostępność do jednostki szkoleniowej gwarantuje Internet, oraz tanie lub bezpłatne łącza telefoniczne.

W zakresie usług BHP specjalizujemy się w obsłudze BHP firm i instytucji, oraz rozwiazywaniu spraw trudnych i problematycznych w relacjach z PIP i PIS. W tym zakresie stawiamy do Państwa dyspozycji naszą wyspecjalizowaną kadrę „behapowców” z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe założyciela firmy i placówki oświatowej.

szkolenia BHP